ĐGH: "Nghiêm cấm thay thế bài đọc trong Thánh Lễ bằng thơ văn, chứng từ hoặc tin tức!"

Mới hơn Cũ hơn