Đêm nhạc 'Góc Nhìn Qua Thời Gian' có gì lạ?

Phần I :

Phần II :
Mới hơn Cũ hơn