"Lạy Chúa, xin thương giải cứu Dân Con Ngài!" - Lm. Giuse Hồ Đắc Tâm, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn