"Chỉ cần chạm đến Chúa là ta được chữa lành" - Lm. Giuse Hồ Đắc Tâm, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn