'Trống vắng chiều nay', và câu hỏi của Chúa: 'Con tìm gì?' - Lm. Bill Grimm, MM. (UCANEWS)

Mới hơn Cũ hơn