Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 31.01.2018: "Lời Chúa đi vào đôi tai, qua trái tim và ra đôi tay"

Mới hơn Cũ hơn