Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 03.01.2018: Xưng thú tội lỗi diễn tả lòng sám hối

Mới hơn Cũ hơn