Đức Giáo Hoàng: "Thiếu sự dịu dàng, các mục tử có thể trở nên cứng nhắc..."

Mới hơn Cũ hơn