Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 29.01.2018: "Không thể sống khiêm tốn mà không chịu cảnh bị sỉ nhục"

Mới hơn Cũ hơn