Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 12.01.2018: Cần đức tin và can đảm để cầu nguyện

Mới hơn Cũ hơn