"Chấp nhận bị khinh thường" - Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn