Lễ Chúa Hiển Linh tại Vatican, 06.01.2018: Thấy ánh sao, đi tìm Chúa, dâng Chúa lễ vật

Mới hơn Cũ hơn