Giáo Hội Năm Châu 24/1/2018: Đức Phanxicô với các nhà cầm quyền Pêru và ngoại giao đoàn

Mới hơn Cũ hơn