ĐGH: Không làm hại những người xung quanh là chưa đủ, cần phải chọn làm điều tốt

Mới hơn Cũ hơn