"Hoàng đế Quang Trung qua nét hoạ của hoạ công đời nhà Thanh..." - Trương Quốc Huy

Mới hơn Cũ hơn