Cầu nguyện cho hòa bình, cho người tị nạn và di dân - Kinh Truyền Tin với ĐTC, 01.01.2018

Mới hơn Cũ hơn