32 năm hôn phối, 11 đứa con: “Khi đứa thứ ba ra đời, thế giới của tôi bị sụp đổ”

Mới hơn Cũ hơn