"Bênh vực" Đinh La Thăng, ca sĩ Phương Thanh bị gọi là "phản động"

Mới hơn Cũ hơn