Thu âm trước 75: "Thiệp hồng báo tin" & "Xe hoa cách biệt"

Mới hơn Cũ hơn