Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 19/12/2017: "Xin Chúa ngự đến máng cỏ tâm hồn con"

Mới hơn Cũ hơn