Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 11/12/2017: "Can đảm ra khỏi nỗi cay đắng, để được Chúa ủi an"

Mới hơn Cũ hơn