Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 05/12/2017: "Đâu là dấu hiệu của người khiêm tốn?"

Mới hơn Cũ hơn