ĐTC tiếp kiến chung, 06/12/20177: "Tương lai được xây dựng bởi tình huynh đệ"


Mới hơn Cũ hơn