ĐTC Phanxicô ở Bangladesh: “Ngày nay sự hiện diện của Thiên Chúa còn được gọi là ‘Rohingya’”

Mới hơn Cũ hơn