ĐTC: "Đừng đi lễ trễ, hãy có mặt để tham dự cả nghi thức đầu lễ"

Mới hơn Cũ hơn