"Silent Night" & "Santa Claus is Coming to Town", 2 nhạc khúc bất hủ qua sự thể hiện của Saigon Choir1. Silent Night
Nhạc : Franz Xaver Gruber
Lời : Joseph Mohr
Chuyển soạn : Huynh Quang Thai

2. Santa Claus is Coming to Town
Nhạc : John Frederick Coots, Haven Gillespie
Chuyển soạn : Khuc Dao Minh, Huynh Quang Thai
Mới hơn Cũ hơn