"Người nghèo được phúc loan báo Tin Mừng" - Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn