Ngày 13/12: Kính thánh nữ Luxia, trinh nữ tử đạo

Mới hơn Cũ hơn