Ngày 09/12: Cung hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn

Mới hơn Cũ hơn