Nga đào tạo "chuyên ngành đặc biệt" cho Hải quân Việt Nam

Mới hơn Cũ hơn