Mỹ từ chối các dự án BOT ở Việt Nam vì tham nhũng

Mới hơn Cũ hơn