Liên Hiệp Quốc nói thế giới ngày nay có tới 258 triệu di dân

Mới hơn Cũ hơn