Kinh Truyền Tin với ĐTC, Chúa Nhật 10/12/2017: "Hãy san bằng núi đồi kiêu căng bằng sự khiêm nhường!"

Mới hơn Cũ hơn