Khăn lụa Khaisilk "nổi tiếng Việt Nam" không hề có lụa

Mới hơn Cũ hơn