Dòng kênh đen ngòm, bốc mùi vẫn khả quan trong mắt người dân

Mới hơn Cũ hơn