Dân Quảng Nam phát hiện "tàu ma" Trung Quốc vật vờ trên biển

Mới hơn Cũ hơn