Dân làng Thái An vẫn lo về dự án nhà máy điện

Mới hơn Cũ hơn