Dân biểu Alan Lowenthal: “VN cần thực hiện đúng những gì đã tuyên bố”

Mới hơn Cũ hơn