Canada hủy kế hoạch mua phi cơ chiến đấu của Boeing

Mới hơn Cũ hơn