Bangladesh: ĐTC Phanxicô cử hành Thánh lễ truyền chức linh mục, 01/12/2017

Mới hơn Cũ hơn