Bangladesh: ĐTC Phanxicô bắt tay thăm hỏi những người tị nạn, 01/12/2017

Mới hơn Cũ hơn