Bắc Hàn nói chiến tranh không thể tránh được

Mới hơn Cũ hơn